Thursday, February 5, 2009

Интерактивни пространства


Изложбата „Интерактивни пространства” представя сценографа като автономен автор извън контекста на театралния спектакъл.

Участниците са от най-младото поколение и заявяват своя дързък начин на мислене по отношение на визуалните средства.

Дигиталните технологии и интерактивни медии са предизвикателство пред традиционните понятия за това, какво е произведение на изкуството, какво е публика и какво е артист.

Произведението на изкуството е трансформирано в една отворена структура с процеси, зависещи от постоянния поток от информация и ангажиращи зрителя-участник.

Авторът играе ролята на посредник между зрителя и произведението, създавайки между тях условия и средства за взаимодействие.

Театърът днес се нуждае от такава експозиция, която да стимулира интердисциплинарния диалог, която да е рефлексия, признак, симптом на либерализиращия се свят на изкуството.

В изложбата участват: Йосиф Божилов, Ирина Василева, Ева Вентова, Ванина Гелева, Виржиния Додова, Марина Додова, Теодора Лазарова, Антония Попова, Владимир Славов, Огняна Серафимова, Венелин Шурелов.

Откриване: 19:00 ч. 19 Март, 2009  Театър "София" (Фоайе).

Изложбата се провежда в рамките на СОФИЙСКИ ТЕАТРАЛЕН САЛОН 2009, организиран от Съюза на артистите в България и Столична община

С подкрепата на Министерство на културата.